zondag, februari 17, 2008

15. Vader Hans en zoon Benjamin : Één Papadag per maand


Gescheiden vader Hans van Zuilen is helaas doof, maar daardoor ziet hij des te meer. Zijn prachtige en persoonlijke waarnemingen over de misère met een falende Raad voor de Kinderbescherming en een door de moeder tijdelijk verbroken omgangsregeling met zijn jongste zoon Benjamin (Hans heeft drie kinderen) staan op zijn eigen blogspot ZAVOOR. De moeite van het lezen meer dan waard.

Één Papadag per maand
Hans is een onvermoeibaar positief ingesteld mens, een vader die gelukkig niet opgeeft. In zijn Blog is hij zeer te spreken over alle moeite die een ‘positieve’ bemiddelaar voor hem en zijn zoontje gedaan heeft om hen nu toch samen weer één enkele gezamenlijke Papadag per maand te bezorgen. Hulde voor deze bemiddelaar dus en misschien moeten we Hans ook eens vragen welke bemiddelaar het is geweest. Die verdient wel een bloemetje.

De Papadag van zoon Benjamin met vader Hans op 2 februari j.l. zit er zojuist inmiddels net weer op en zij hebben er samen erg van genoten.

Hans schrijft er prachtig over op zijn Blog. Zie daarvoor: BalleBalle – 1 (ZAVOOR; 16 februari 2008)

Zoon Benjamin duikt net onder in de Ballenbak om zijn eigen verloren rubberballetje terug te vinden op zijn Papadag op 2 februari j.l. met vader Hans. Het lukt hem ook nog en hij is heel trots.

Nu is het voor beiden, zoon en vader, weer 30 dagen wachten op de volgende Papadag.

Tenminste …. als de Raad voor de Kinderbescherming met moeder niet weer nieuw roet in het eten weten te gooien. De Raad voor de Kinderbescherming heeft Hans immers gewichtig laten weten "weer onderzoek te willen gaan doen". Naar aanleiding van het artikel "Oudere vader in de lift" (Bron: Sp!ts, 14 feb 08) schrijft vader Hans daar zelf in enkele persoonlijke bespiegelingen het volgende over:

Van: Hans van Zuilen, donderdag 14 februari 2008
Onderwerp: 2e leg

Mijn kinderen
Tja, Ik heb een fijne zoon van 28 en lieve dochter van 25 en ... Een fijne zoon van VIJF.

Sp!ts zegt in het stukje: "In een deel van de gevallen gaat het daarbij om een 'tweede leg', aldus het rapport (Prof Pearl Dykstra, onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut)"

Het klopt! Ik ben een 2e leg-pa! Haha.:-) :-:-

( Maar, in m'n huwelijk met 2 kinderen raakte ik gescheiden. Zorgde 1-ste half jaar voor zoon en dochter, liet op verzoek en met de beste bedoelingen dochter naar moeder overgaan. (M'n zoon kwam goed terecht, m'n dochter kwam pas na 13 JAREN (Echt, en innerlijk, helemaal) weer. Zij had P.A.S. 'opgelopen' en begon uit die gevangenis van de ziel te breken. Niet zonder schade, als men lesbisch worden zo mag noemen.)

Met m'n jonge zoon van 5 had ik een gelukkige tijd en redelijk gelukkig met zijn moeder totdat het "meermannendom" dat (helaas voor mij) in zijn moeders aard lag, weer ging opspelen. Zij maakte het uit.

Na een co-ouderschap in 2006 en het uit de bak vissen van nieuwe relaties zette ze het contact tussen hem en mij onder druk en brak zijn geluk met mij, zijn vrijheid en gerustheid en dynamiek veranderden.

Ze herstelde na 1 maand het contact gelukkig weer. Hij is telkens zeer blij weer met me te zijn. Soms was hij timide, gejaagd, onrustig, na een half uur Benjamin bij mij weer helemaal zichzelf een prachtig kind. Het mooiste dat een kind heeft: Zijn eigen geluk beleven, op zijn tijd te leven.

Raad voor de Kinderbescherming
En nu schijn ik als een muis tegenover de olifant Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) te moeten staan. Voor olifanten ben ik niet bang voor, die zijn me lief. Maar de RvdK? Een ZBO zonder supervisie? Die het gezag van de ouder als aangrijpingspuint neemt als het de mama is maar de papa molt als de mama dat wil? Wijzen ze echt toe aan de ouder die "het meest positief is" terwijl in hun normen staat: "doet niet aan waarheidsvinding"? Ik kan dat niet goed rijmen. Een "zand-erover"-beleid.

Ben ik nu een 2e-leg-DV?

Of is er iemand die mij kan helpen tegen een zoveelste 'vrouwvriendelijke' Justitie-afdeling om te zorgen dat Benjamin zijn geluk met mij weer vast kan houden?

Er was niets aan de hand geweest als het gezag gelijkWAARDIG was geweest!!!

Zie ook mijn blog ZAVOOR (Tussendoor over Benjamin en mij, ik moet de tags nog doen)