donderdag, juli 19, 2007

12. Rene Diekstra over zijn studenten en het ouderverstotingssyndroom

In een column voor het dagblad De Gelderlander schrijft Rene Diekstra vlak voor kerst 2005 over het volgende verschijnsel dat hem bij zijn jonge studenten opviel:
Eén van mijn studenten, een 19 - jarige jongeman, presenteerde onlangs zijn paper voor het vak Inleiding in de Psychologie. Hij had als onderwerp het ‘parental alienation syndrome’, het oudervervreemdingssyndroom, gekozen. Toen ik hem aan het eind vroeg wat hem tot deze keuze gebracht had, antwoordde hij dat het een persoonlijk gemotiveerde keuze was. Zo’n antwoord spreekt boekdelen over een verontrustend verschijnsel dat in onze tijd een bijna epidemisch karakter heeft en dat toch vrijwel onbesproken blijft.
Diekstra concludeert dan aan het eind van zijn column over dit verschijnsel:
... als gevolg van het oudervervreemdingssyndroom bestaat er onder en tussen ons een omvangrijke cultuur van aanzetten tot haat, waar we als samenleving weinig aan doen. Dat is des te wranger omdat we voortdurend van politiek en justitie te horen krijgen dat aanzetten tot haat met kracht bestreden moet worden en de wet daarvoor desnoods moet worden aangepast. Maar we hebben daarbij dan altijd jihadisten of neo-nazi’s op het oog, en niet ‘gewone’ ouders.

Uit: "Haat van ouder op kind", Column door Rene F.W. Diekstra in De Gelderlander van 21 december 2005

Geen opmerkingen: